[29.6.2022] Sv. omšou sme oslávili sviatok sv. Petra a Pavla. foto>>>

[27.6.2022] Dnes sr. riaditeľka vyhodnotila tento šk. rok a ocenila najlepších. foto>>>

[17.6.2022] Dnes sa na našej škole oslavoval Deň rodiny a školy. Pripomenuli sme si tak Ďeň matiek, detí i nastávajúci Deň otcov. Doobeda si starší žiaci pre mladších pripravili zaujímavé stanovišia plné tvorivej zábavy a športového zápolenia. Po obede sme na pôde školy privítali aj rodičov a starých rodičov. Spoločný program sme začali sv. omšou na školskom dvore. Potom nasledovali vystúpenia žiakov MŠ a I. stupňa ZŠ. Potešili nás piesňami, básničkami a tancom. K nim sa pridali aj naši noví ukrajinskí spolužiaci, ktorí si v slovenčine nacvičili rozprávku O červenej čiapočke a zlom vlkovi, za čo ich diváci odmenili búrlivým potleskom. Po vystúpeniach nasledovalo občerstvenie a zábava až do večerných hodín. foto>>>

[16.6.2022] Dnes sme sa zúčastnili na školskej sv. omši na sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. foto>>>

[15.6.2022] V piatok 17.6.2022> budeme na škole oslavovať Deň rodiny a školy. Viac informácií nájdete na plagáte>>>

[7.6.2022] Dňa 2.6 2022 sa uskutočnila pod záštitou bratov Malachovských celoslovenská súťaž v speve "Bojnická perla". Ocenenie v ZLATOM PÁSME získala žiačka II. G Mária Kudlíková. Gratulujeme!

[26.5.2022]Dnes si absolventi nášho gymnázia prebrali maturitné vysvedčenia a rozlúčili sa s pedagógmi školy. Prajeme im veľa osobných, študijných i pracovných úspechov. fotoalbum>>>

[25.5.2022]Z dôvodu odstávky elektrickej energie bude vyučovanie upravené nasledovne. Žiaci sa stretnú na sv. omši k sviatku Nanebovstúpenia Pána vo farskom kostole o 8:30 hod. Po skončení omše žiaci I. až III. ročníka odchádzajú domv. Žiaci IV. ročníka sa dostavia do školy k odovzdávaniu maturitných vysvedčení.

[13.5.2022]"Výkop" žiakov IV. ročníka foto>>

Výsledky prijímacieho konania tu>>

Hlasujte za projekt NM06. Realizácia a rozvoj outdoorových a športových voľno-časových aktivít pre deti a mládež. Hlasuje sa zadaním telefónneho čísla a overením prostredníctvom bezplatnej sms. Hlasovať môžete tu>>

Naši študenti I.G, II.G a III.G absolvovali 18.5.2022 literárnu exkurziu v Martine. Navštívili Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice, kde sa prešli dejinami slovenskej literatúry. Na Národnom cintoríne si uctili významné osobnosti našej literatúry i nášho regiónu. V peknom slnečnom počasí sa s dejinami literatúry stretli aj v inom ako školskom prostredí. foto>>

Dňa 11.4.2022 sa uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže Matematický klokan. V kategórii Kadet súťažilo 1253 študentov. Iba 8 študentov Slovenska dosiahlo úspešnosť 100%. Traja z nich sú žiaci nášho gymnázia, David Budinský, Dario Mráz a Ondrej Szarka z II. G triedy.
Srdečne blahoželáme.

[22.4.2022] Blahoželáme nášmu skvelému tímu "novUČKY svet", ktorý sa na Grandfinále prezentiády v Prahe ako jediný zo Slovenska prebojoval do užšieho finále a v konečnom hodnotení obsadil krásne štvrté miesto spomedzi 36 českých a slovenských tímov. viac>>>

[15.4.2022] Žiaci a zamestnanci školy pripravili krížovú cestu mestom foto>>

Kritériá pre PS sú už zverejnené tu>>

2 % z daní - oprava

Opravené tlačivo - ak ste sa rozhodli pre nás a poslali ste nám 2 percentá, pozrite si prosím opravu.
Rozhodnite sa pre nás a poukážte nám 2% z Vašich daní, ktoré Vám boli zrazené z príjmu v roku 2021. Aj tento rok môžete podporiť školu finančným príspevkom z Vašej dane v zmysle platnej legislatívy. Tlačivá k stiahnutiu tu>>

V týchto dňoch sa na škole organizuje zbierka na pomoc Ukrajine. Viac info na plagáte

Deň otvorených dverí - prezenčne aj online. Viac informácií na plagátoch.
DOD   a  INFO plagát
V nasledujúcich dňoch pridáme krátke videá - ako hodnotia svoje rozhodnutie naši absolventi.

Gymnázium sv. Jozefa - dobrá voľba!

Pavol Kolečanský

Rozmýšľaš, čo s budúcnosťou?

Pavol Miho

Zvažuješ výber školy? Skús tú našu!

Karina Mihaldová

Rozmýšľaš kam na školu?

Patrícia Hirschnerová

Príď zažiť tú správnu atmosféru!

Peter Lisický

Pripojte sa k našej škole

Michal Mišura

Pridaj sa k nám!

Lucia Beláková

Pridaj sa k nám!

Juraj Sadovský

Je na tebe akou cestou sa vyberieš...

Anna Schindlerová

Hľadáš školu so správnymi hodnotami?

Štefan Kováč

Projekt

V nasledujúcich mesiacoch budeme na škole realizovať projekt v rámci grantovej výzvy ENTER pre školy 2021 - Digitálna generácia.


[9.2.2022]  Obnovenie prezenčného vyučovania

Od 10.2.2022 (štvrtok) bude vyučovanie opäť prebiehať prezenčnou formou.
Upravuje sa aj vstup do budovy školy - vstupuje sa z predného dvora cez hlavnú a bočnú bránu. Vchody zo zadného dvora budú uzavreté.
Ranný filter sa bude aj naďalej vykonávať.


[27.1.2022]  Vstup do školy od 28.1.2022

Oznamujeme, že v dôsledku epidemiologickej situácie a na základe aktualizácie odporúčaní v školskom semafore sa bude od 28.1.2022 vykonávať ranný filter /meranie teploty a dezinfekcia rúk žiakom/ a mení sa aj organizácia vstupu žiakov do budovy školy. Žiaci vchádzajú do školských priestorov nasledujúcim spôsobom:
  1. Predný dvor – bočný vchod – 1.A, 1.B, 2.B, 2.C
  2. Predný dvor – hlavný vchod – 2.A, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B
  3. Zadný dvor – vchod od garáže – gymnázium, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B
  4. Zadný dvor – spojovacia chodba – 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B


[9.1.2022]  Nástup do školy od 10. januára 2022

- v pondelok 10. januára 2022 sa otvárajú všetky školy a školské zariadenia - čiže MŠ, všetky ročníky ZŠ a GY ;
- budeme sa riadiť rozvrhom v pôvodnom septembrovom znení;
- prevádzka ŠKD - bude fungovať v plnom prevedení - čiže ranná a aj poobedná v pôvodnom rozložení žiakov do 5 skupín (tak ako na začiatku školského roka);
- krúžková činnosť sa zatiaľ nerealizuje;
- žiaci prinesú do školy a odovzdajú tr. učiteľom tlačivo o bezpríznakovosti, tlačivá budú k dispozícií aj na vrátnici pre rodičov;
- rúška sú povinné pre všetkých žiakov a zamestnancov školy;
- riadime sa zatiaľ platným covid automatom zo dňa 26.11.2021, nový bude k dispozícii pravdepodobne od 18. januára 2022.


[19.12.2021]  Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny sú od 20.12.2021 do 10.1.2022

Prajeme všetkým požehnané Vianoce a šťastný nový rok 2022!


[20.12.2021]  Adventné tvorenie

Počas dištančného vyučovania v adventnom období žiaci gymnázia a V.A na našej Spojenej škole sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom tvorili "vianočné" veci. Každý deň mali k dispozícii okienko v adventnom kalendári, v ktorom našli videonávod. Na ich výtvory sa môžete pozrieť tu>>


[3.10.2021]  Školský psychológ

Na našej škole pôsobí v šk. roku 2021/22 školský psychológ: Mgr. Katarína Víťazová. čítaj viac>>>


[27.9.2021]  Rodičovské združenie

Vážení rodičia, dňa 27.9.2021 sa o 16.00 hod. na školskom dvore uskutoční plenárne rodičovské združenie rodičov žiakov gymnázia a 2.-9. ročníka Spojenej školy sv. Jozefa.
Po plenárnom zasadnutí sa budú konať triedne schôdzky. V prípade nepriaznivého počasia sa stretnutie rodičov presunie do budovy školy.


[9.9.2021]  Stretnutie s pápežom

Škola organizuje autobus na stretnutie so Sv. otcom Františkom v Šaštíne, ktoré sa uskutoční dňa 15. septembra 2021. Je možné prihlásiť sa na sekretariáte u p. Popelkovej: 0911 956 268 alebo u riaditeľky - sr. Cordie: 0910 842 306. Prihlásiť sa môžu aj rodinní príslušníci.


[30.8.2021]  Začiatok šk. roka

Školský rok 2021/22 začneme sv. omšou vo štvrtok 2.9.2021 o 8:30 hod. vo farskom kostole.
čítať viac>>> Pokyny k zahájeniu šk. roka a  Povinnosti rodiča


[24.8.2021]  Ponuka práce

Spojená škola sv. Jozefa hľadá kuchárku do školskej jedálne. Nástup od 01.09.2021.
V prípade záujmu kontaktujte na tel. č. 0910 842306.


[14.6.2021]  Deň rodiny

Spojená škola sv. Jozefa pripravila pre rodiny svojich žiakov podujatie Ďeň rodiny so sv. Jozefom


[14.6.2021]  Projekt č. 1/2021

Názov projektu: Rozvoj kultúrneho a športového života v meste
Žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de NotreDame, Nové Mesto n. V.
Oblasť podpory: kultúra a šport
Zámer a cieľ projektu: Zorganizovať pre obyvateľov mesta kultúrne a umelecké programy pri príležitosti Dňa rodiny, školy a detí, podporiť v rámci miestnej komunity rozvoj kultúrno-umeleckých i športových podujatí
Miesto a termín realizácie projektu: rímsko-katolícky kostol, priestory Spojenej školy sv. Jozefa, VI.- XII. 2021
Celkové náklady na projekt v eur: 2 600,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup umeleckých kostýmov, materiálu na kroje, dekoračných rekvizít, športových pomôcok, mikrofónov
Žiadateľ o dotáciu: Združenie sv. Petra Fouriera
Oblasť podpory: kultúra a šport
Zámer a cieľ projektu: vytvorenie príležitosti na zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže a realizovanie aktivít podporujúcich rozvoj osobnosti mladého človeka
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto nad Váhom, VI.-VII.2021

[14.6.2021]  Projekt podporený z Participatívneho komunitného rozpočtu

Názov projektu: Detský letný tábor 2021
Žiadateľ o dotáciu: Združenie sv. Petra Fouriera
Oblasť podpory: kultúra a šport
Zámer a cieľ projektu: vytvorenie príležitosti na zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže a realizovanie aktivít podporujúcich rozvoj osobnosti mladého človeka
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto nad Váhom, VI.-VII.2021


[23.3.2020]  Dôležitý odkaz

V prípade, ak Vám chýbajú prihlasovacie údaje do IZK, je možné napísať na e-mail: ssjozefnm@gmail.com - potrebné je uviesť meno a priezvisko žiaka.

Copyright © 2018 Gymnázium svätého Jozefa Nové Mesto nad Váhom.
Vytvoril Miloš Lacko