2% z daní

Rozhodnite sa pre nás a poukážte nám 2% z daní, ktoré Vám boli zrazené z príjmu v roku 2018.

Informácie potrebné pre vyplnenie tlačiva:

Obchodné meno: Združenie rodičov detí Spojenej školy sv. Jozefa
Sídlo: Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 5 0 5 2 9 1 1 1
Právna forma: Občianske združenie
Tlačivá: tlačivo pre fyzické osoby - vyhlásenie 2018
Copyright © 2018 Gymnázium svätého Jozefa Nové Mesto nad Váhom.
Vytvoril Miloš Lacko