[14.6.2021]  Deň rodiny

Spojená škola sv. Jozefa pripravila pre rodiny svojich žiakov podujatie Ďeň rodiny so sv. Jozefom


[14.6.2021]  Projekt č. 1/2021

Názov projektu: Rozvoj kultúrneho a športového života v meste
Žiadateľ o dotáciu: Kongregácia školských sestier de NotreDame, Nové Mesto n. V.
Oblasť podpory: kultúra a šport
Zámer a cieľ projektu: Zorganizovať pre obyvateľov mesta kultúrne a umelecké programy pri príležitosti Dňa rodiny, školy a detí, podporiť v rámci miestnej komunity rozvoj kultúrno-umeleckých i športových podujatí
Miesto a termín realizácie projektu: rímsko-katolícky kostol, priestory Spojenej školy sv. Jozefa, VI.- XII. 2021
Celkové náklady na projekt v eur: 2 600,- eur
Požadovaná výška podpory v eur: 2 500,- eur
Účel použitia dotácie: nákup umeleckých kostýmov, materiálu na kroje, dekoračných rekvizít, športových pomôcok, mikrofónov
Žiadateľ o dotáciu: Združenie sv. Petra Fouriera
Oblasť podpory: kultúra a šport
Zámer a cieľ projektu: vytvorenie príležitosti na zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže a realizovanie aktivít podporujúcich rozvoj osobnosti mladého človeka
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto nad Váhom, VI.-VII.2021

[14.6.2021]  Projekt podporený z Participatívneho komunitného rozpočtu

Názov projektu: Detský letný tábor 2021
Žiadateľ o dotáciu: Združenie sv. Petra Fouriera
Oblasť podpory: kultúra a šport
Zámer a cieľ projektu: vytvorenie príležitosti na zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže a realizovanie aktivít podporujúcich rozvoj osobnosti mladého človeka
Miesto a termín realizácie projektu: Nové Mesto nad Váhom, VI.-VII.2021

[31.5.2021]  Od módnych doplnkov po smart domácnosť

Žiaci pod vedením RNDr. M. Lesajovej programovali micro:bity v rámci projektu Od módnych doplnkov po smart domácnosť. . Tu je výsledok ich snaženia >> tu


[12.5.2021]  II. kolo prijímacieho konania

Gymnázium sv. Jozefa vyhlasuje II. kolo prijímacích pohovorov, ktoré sa uskutoční 22. júna 2021 o 8:00 hod.


[16.5.2021]  Vzdelávanie od 17.5.2021

Od pondelka 17.5.2021 sa obnovuje prezenčné vzdelávanie pre žiakov I. až III. ročníka gymnázia.

Vyučovať sa bude podľa rozvrhu "september 2020".


[12.5.2021]  Výsledky prijímacieho konania

Výsledková listina prijímacieho konania


[9.5.2021]  Vzdelávanie od 10.5.2021

V týždni od 10. 5. 2021 sa budú prezenčne vzdelávať žiaci 4.ročníka . Žiaci I. až III. ročníka sa budú naďalej vzdelávať dištančnou formou.


[18.4.2021]  Vzdelávanie od 3.5.2021

Od pondelka 3. 5. 2021 bude obnovené prezenčné vyučovanie pre žiakov 4.ročníka Gymnázia sv. Jozefa.
Pravidlá pre červený okres

Pri vstupe do školy je potrebné predložiť čestné prehlásenie o bezinfekčnosti. Tlačivo nájdete tu :

Vyhlásenie - plnoletý žiak

Žiaci prichádzajú do školy v čase od 7.40 hod. hlavným vchodom.

Nosenie rúšok alebo respirátorov je povinné pre všetkých žiakov na základe vyhlášky ÚVZ č. 175/2021. Výnimky z prekrytia horných dýchacích ciest (nosenia rúška alebo respirátora) upravuje táto vyhláška

Vyučovať sa bude podľa rozvrhu "september 2020".


[18.4.2021]  Vzdelávanie od 26.4.2021 do 30.4.2021 - pozor ZMENA

Milí rodičia,
z dôvodu výskytu pozitívneho prípadu na COVID 19 a na základe rozhodnutia RÚVZ sa žiaci II. stupňa (5. -9. ročníka) a žiaci gymnázia (1. -4.ročníka) budú od 26.04. - 30.04.2021 vzdelávať dištančne. Vyučovanie bude prebiehať v dištančnej verzii rozvrhu.


[23.4.2021]  Výberové konanie

Mesto Nové Mesto nad Váhom vyhlasuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa/-ky Centra voľného času, Štúrova ul. č. 590, Nové Mesto nad Váhom

Vyhlásenie k výberovému konaniu


[18.4.2021]  Vzdelávanie od 19.4.2021 do 23.4.2021

Žiaci IV. ročníka nastupujú od pondelka 19.4. do školy a budú sa vzdelávať prezenčne. Je potrebné, aby nastupujúci žiaci odovzdali tr. učiteľovi čestné prehlásenie - plnoletý žiak a pripojili k nemu kópiu negatívneho PCR testu alebo antigénového testu.
Žiaci I., II. a III. ročníka naďalej pokračujú v dištančnej forme vzdelávania podľa upraveného rozvrhu.

Čestné vyhlásenie - plnoletý žiak


[11.4.2021]  Vzdelávanie od 12.4.2021 do 16.4.2021

Žiaci naďalej pokračujú v dištančnej forme vzdelávania podľa upraveného rozvrhu.


[6.4.2021]  Vzdelávanie od 7.4.2021 do 9.4.2021

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Trenčíne (vestník vlády č. 49/2021, vyhláška č. 121, § 1), ktoré nadobudlo účinnosť od 22. 3. 2021 pre okres Nové Mesto nad Váhom zostáva naďalej v platnosti, bude vzdelávanie žiakov naďalej pokračovať dištančným spôsobom vo všetkých ročníkoch podľa upraveného rozvrhu.


[29.3.2021]  Záujemci o štúdium na našom gymnáziu

informácie o našej škole


[28.3.2021]  Vzdelávanie od 29.3.2021, veľkonočné prázdniny

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Trenčíne (vestník vlády č. 49/2021, vyhláška č. 121, § 1), ktoré nadobudlo účinnosť od 22. 3. 2021 pre okres Nové Mesto nad Váhom a zostáva naďalej v platnosti, bude vzdelávanie žiakov naďalej pokračovať dištančným spôsobom vo všetkých ročníkoch podľa upraveného rozvrhu.

V dňoch 1.4.2021 - 6.4.2021 majú žiaci veľkonočné prázdniny.

Prajeme všetkým požehnané prežitie sviatkov Veľkej noci.

Prosíme rodičov a žiakov, aby sledovali webovú stránku školy, z dôvodu možného obnoveného prezenčného vyučovania na škole po veľkonočných prázdninách.


[22.3.2021]  MS 2021

ROZHODNUTIE o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 čítaj viac>>


[20.3.2021]  Vzdelávanie v týždni od 22.3. do 26.3.2021

Vzhľadom na rozhodnutie RÚVZ v Trenčíne, bude vzdelávanie žiakov na našej škole aj naďalej pokračovať dištančným spôsobom vo všetkých ročníkoch podľa upraveného rozvrhu.


[18.3.2021]  Sviatok sv.Jozefa 19.3.2021 - oznam

Tento týždeň je 19.03.2021 pre nás výnimočný deň - prežívame rok sv. Jozefa a zároveň chceme spoločne osláviť patróna našej školy. Pod jeho vedením funguje naša škola od roku 1991, čiže 30 rokov. Aj keď teraz fungujeme v online podobe - piatok 19.03.- budeme spoločne sláviť nasledovným programom:
9:00 hod: online sv.omša, ktorú budú sláviť bratia františkáni v kostole sv. Jozefa v Beckove - za Božie požehnanie pre žiakov a zamestnancov našej školy   link na sv. omšu
V tento deň nebude prebiehať klasické online vyučovanie, žiaci budú o ďalšom programe informovaní svojimi triednymi učiteľmi.

Pozvánka ako dobre prežiť sviatok patróna školy - Sv. Jozefa


[12.3.2021]  Vzdelávanie v týždni od 15.3. do 19.3.2021

Vzhľadom na rozhodnutie RÚVZ v Trenčíne, bude vzdelávanie žiakov na našej škole aj naďalej pokračovať dištančným spôsobom vo všetkých ročníkoch podľa upraveného rozvrhu.


[11.3.2021]  2%

V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu školu darovaním 2%, tlačivá k stiahnutiu sú tu: Potvrdenie 2020  Vyhlasenie 2020


[14.2.2021]  Prerušenie prezenčného vzdelávania

Vzhľadom na rozhodnutie RÚVZ v Trenčíne (vestník vlády č. 41/2021, vyhláška č. 102, § 1), s účinnosťou od 8. 3. 2021 pre okres Nové Mesto nad Váhom, sa prezenčné vzdelávanie žiakov stredných škôl v týždni od 8. 3. 2021 nepovoľuje. Vzdelávanie žiakov bude aj naďalej pokračovať dištančným spôsobom vo všetkých ročníkoch podľa upraveného rozvrhu.

Aktuálna vyhláška č. 102 - vestník vlády č. 41/2021, s účinnosťou od 8. 3. 2021


[26.2.2021]  Prijímacie konanie

Kritériá pre prijímacie konanie na štúdium v šk. roku 2021/22


[14.2.2021]  Jarné prázdniny

Jarné prázdniny sú od 15.2.2021 do 19.2.2021.


[11.1.2021]  Ako sme pracovali

Ukážka prác žiakov počas dištančného vzdelávania v roku 2020


[7.1.2021]  Návrat do školy

Podľa usmernení ministerstva školstva ponúkame aktuálne informácie: Rozhodnutie ministra 04.01.2021 >>> Rozhodnutie ministra 11.01.2021 >>> Návrat do škôl 2021 >>>

Oznam pre rodičov:
Riaditeľstvo Spojenej školy sv. Jozefa oznamuje, že vzdelávanie žiakov od 11.01.2021 bude prebiehať v zmysle usmernení ministra školstva nasledovne:
-- MŠ bl. Alexie - nástup detí od 18.01.2021
-- ZŠ sv. Jozefa - 1. stupeň ZŠ - od 11.01. - 18.01.2021 dištančne, od 18.01.2021 - prezenčne
-- 2. stupeň ZŠ - od 11.01. - 25.01.2021 dištančne
-- GYmnázium sv. Jozefa - od 11.01. - 25.01.2021 dištančne
Školský klub a Školská jedáleň v dňoch od 11.01. - 18.01.2021 nefunguje.


[11.12.2020]  Predstavujeme sa

Žijeme v dobe, kedy sa žiaci II. a III. stupňa vyučujú online a z dôvodu prísnych bezpečnostných opatrení je obmedzený aj vstup do budovy školy. Preto sa vám chceme prihovoriť aspoň prostredníctvom videa. Vám všetkým, ale hlavne žiakom IX. ročníka ZŠ, ktorí sa už čoskoro budú rozhodovať, na akú strednú školu pošlú svoju prihlášku. Viac o priestoroch školy sa môžete dozvieteť, ak si pustíte virtuálnu prehliadku školy.
HTML5 Video Player

Ukážka prác žiakov počas dištančného vzdelávania v roku 2020


[12.12.2020]  Sviatok sv. Petra Fouriera

Ako sme slávili sviatok sv. Petra Fouriera, ktorý je od r. 2015 spolupatrónom našej školy, si môžete pozrieť tu>>>


[26.11.2020]  Motivácia k učeniu

Školská psychologička, Mgr. Katarína Víťazová pre vás pripravila motivačný obraz pre domáce vzdelávanie. Pozrite si odkaz a nechajte sa inšpirovať.
A-Z učenia sa doma>>>


[2.11.2020]  Nové vyhlásenie

Po celoplošnom testovaní a v nadväznosti na tieto udalosti pribudli aj nové vyhlásenia o bezinfekčnosti pre zamestnancov, zákonných zástupcov a tiež návštevníkov školy.
Vstup do budovy školy>>>  Tlačivo pre zákonného zástupcu>>>  Tlačivo pre zamestnanca (je k dispozícii aj v zborovni ZŠ)>>>


[29.10.2020]  Jesenné prázdniny

Z dôvodu celoplošného testovania sa upravuje termín jesenných prázdnin, ktoré sa presúvajú na piatok 30. októbra
a pondelok 2. novembra.

Okrem jesenných prázdnin budú mimoriadne školské prázniny aj v piatok 6. novembra a v pondelok 9. novembra 2020.


[12.10.2020]  Pokyny k online výučbe

Na Gymnáziu sv. Jozefa sa výchovno-vzdelávací proces realizuje nasledovne:
  • dištančné vzdelávanie prebieha formou Teamsov (Office 365) a Internetovej žiackej knižky (IZK);
  • vyučovanie prebieha podľa stanoveného rozvrhu, vrátane seminárov ( 0. aj 7. hodiny);
  • žiak sa prihlasuje na každú vyučovaciu hodinu a riadi sa pokynmi konkrétneho vyučujúceho;
  • prihlásenie sa je zároveň evidenciou účasti na vyučovaní;
  • účasť, práca a výstupy žiaka na dištančnom vzdelávaní budú zároveň podkladom na hodnotenie;
  • žiak oznamuje svojmu triednemu učiteľovi a aj učiteľovi daného predmetu dôvody neúčasti na online vzdelávaní (zdravotné, technické a iné problémy...);


[11.10.2020]  Rozhodnutie

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR pokračuje od 12.10.2020 do odvolania vzdelávanie na strednej škole dištančnou formou. Bližšie pokyny k vzdelávaniu budú zverejnené zajtra.[16.9.2020]  Vstup do priestorov školy

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby

Komunikácia externých osôb so školou je možná prostredníctvom:
- telefonického kontaktu:
   0904 352 048 (sekretariát)
   0910 842 306 (riaditeľka školy)
- písomného kontaktu: ssjozefnm@gmail.com


[13.9.2020]  Nové vyhlásenie o bezinfekčnosti pre zákonných zástupcov

Povinnsť nosiť rúška >>>    Nové vyhlásenie o bezinfekčnosti >>>


[1.9.2020]  Pokyny k organizácii šk. roku 2020/21

Pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v období od 1. septembra 2020 vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR Pokyny >>>


[28.8.2020]  Otvorenie šk. roku 2020/21

Vážení rodičia,
oznamujeme, že otvorenie nového šk.roku 2020/21 bude organizované nasledovne:
a/ pre žiakov 1.ročníka ZŠ sv.Jozefa o 8.30 hod na školskom dvore
b/ pre žiakov 2. - 9.ročníka ZŠ sv.Jozefa a žiakov Gymnázia sv.Jozefa o 8.00 hod v triedach.

Z dôvodu epidemiologickej situácie sa ruší spoločná sv.omša vo farskom kostole. Pri vstupe do školského areálu je potrebné dodržať stanovené opatrenia : dezinfekcia + rúško. Každé dieťa odovzdá pri vstupe do školy Dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu. Tlačivo na stiahnutie tu >>>


[16.6.2020]  Rozhodnutie zriaďovateľa

Zriaďovateľ SPOJENEJ ŠKOLY SV. JOZEFA na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR rozhodol o otvorení školy pre žiakov 6. – 9. ročníka ZŠ sv. Jozefa a žiakov 1. – 3. ročníka Gymnázia sv. Jozefa >>> nasledovne


[12.6.2020]  II. kolo prijímacieho konania

Riaditeľstvo Spojenej školy sv. Jozefa vyhlasuje z dôvodu neobsadenosti miest II. kolo prijímacieho konania na Gymnáziu sv. Jozefa. Prihlášku je potrebné zaslať do 19.júna 2020 elektronicky na emailovú adresu školy ssjozefnm@gmail.com alebo poštou na adresu Spojená škola sv. Jozefa, Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.


[2.6.2020]  ISIC

Známky si budú môcť žiaci/rodičia objednať od 1.6.2020 individuálne cez e-shop priamo s doručením domov - tu>>

ISIC súťaž - jún 2020 viac informácií o súťaži nájdeš tu

Informačný list s krátkym postupom ako kompletne obnoviť platnosť preukazu ISIC/EURO26[6.5.2020]  Informácie o termíne, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách

Rozhodnutím ministra školstva SR boli určené nové termíny a organizácia prijímacieho konania na stredné školy do 1.ročníka štvorročného štúdia: čítaj viac>> Kritériá pre prijímacie konanie - Úprava zo dňa 13.mája 2020 !!! V kritériách bol zmenený dátum zverejnenia poradia uchádzačov na 21.mája 2020 z toho dôvodu, že prihlášky na stredné školy je možné odosielať do 19.mája 2020."!!! tu>>


[20.4.2020]  Usmernenie riaditeľky školy k hodnoteniu a klasifikácii

>

Prosím, prečítajte si usmernenie riaditeľky školy k hodnoteniu a klasifikácii žiakov v tomto mimoriadnom období tu>>


[7.4.2020]  Kontakty na pedagógov školy

Vážení rodičia, vyučovanie naďalej pokračuje elektronickou formou. Ak potrebujete individuálne komunikovať s našimi pedagógmi, sú dostupní na týchto kontaktoch.>> kontakty >>


[26.3.2020]  Usmernenie Ministerstva školstva

Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19

- Prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach

- Prihlášky a prijímacie skúšky na stredné školy

- Maturity


[24.3.2020]  Nefunkčné prihlásenie do Office 365

V prípade nefunkčného pripojenia do Office 365 kontaktujte admina - p. uč. Kalivodovú mailom na adrese: jkalivodov24@gmail.com

K nefunkčnosti mohlo dôjsť z dôvodu expirácie hesla, ak ste sa prihlasovali neskoro po obdržaní prístupových údajov.

Upozornenie! Školská licencia Office 365 slúži len na online prácu s Office. Nedá sa inštalovať do vašich zariadení!


[24.3.2020]  Návod k Office 365

Z dôvodu prerušenia vyučovania na školách pristupuje naša škola aj k možnosti online vyučovania prostredníctvom Office 365.

čítať viac>>

Podrobnejšie informácie vo videu tu >>


[23.3.2020]  Dôležitý odkaz

Aj tento týždeň prebieha vyučovanie formou rôznej elektronickej komunikácie ( IZK, office 365, e-mail..). Pedagógovia zadávajú presne podľa rozvrhu konkrétnej triedy úlohy denne spravidla od 8:00 - 9:00 hod.

V prípade, ak Vám chýbajú prihlasovacie údaje do IZK, je možné napísať na e-mail: ssjozefnm@gmail.com - potrebné je uviesť meno a priezvisko žiaka.

HTML5 Video Player

Oznam školy

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z., na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Testovanie žiakov 9. ročníkov sa uskutoční v pôvodnom termíne 1. apríla 2020.

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti prebehne:

• 31. marec 2020 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

• 1. apríl 2020 (streda) – anglický jazyk

• 2. apríl 2020 (štvrtok) – matematika

MŠVVaŠ SR zároveň vyzýva žiakov na tzv. samoštúdium a riadne plnenie si školských úloh, ktoré im budú zadávané učiteľmi. Tieto úlohy budú žiaci dostávať každý deň spravidla od 8:00 - 9:00 prostredníctvom IZK, e-mailov a sociálnych sietí.

V najbližších dňoch prebehne v škole dôsledná dezinfekcia a vyčistenie všetkých priestorov.

Dôrazne žiadame všetkých učiteľov a žiakov, aby rešpektovali a dodržiavali pokyny nadriadených orgánov a počas voľna sa zdržiavali v domácej izolácii, nezhromažďovali sa vo väčších skupinách a necestovali. Všetky dôležité informácie budú zverejňované v televízii, rozhlase a na internetových stránkach MŠVVaŠ SR. prečítať viac

Rozhodnutie zriaďovateľa školy

Na príkaz predsedu TSK č. 5/2020 k preventívnym opatreniam v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom sa prerušuje vyučovací proces na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Zriaďovateľ Gymnázia sv. Jozefa na základe tohto príkazu rozhodol, že prerušíme vyučovací proces v čase od 11. - 13.03.2020. Žiadame rodičov i žiakov školy, aby sledovali aktuálne informácie o vyučovaní na škole prostredníctvom webovej stránky školy.

Oznam školy

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 Spojená škola sv. Jozefa ruší nasledovne:

- DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V ZŠ SV. JOZEFA

- NONSTOP ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

- SV. OMŠE V KAPLNKE ŠKOLY PRE VEREJNOSŤ

Usmernenie MŠ

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernenie pre školy a školské zariadenia. čítaj viac>>

Jarné prázdniny

Na jarné prázdniny sa môžeme tešiť od 22.2. do 28.2.2020. Do školy nastupujeme v pondelok 2.3.2020.

Adoračný deň školy

Vo štvrtok 20. 2.2020 máme v škole adoračný deň.

Metodický deň

V stredu 19.2.2020 bude skrátené vyučovanie do 11:30 hod. z dôvodu Metodického dňa zamestnancov školy.

Lyžiarsky výcvik

Žiaci I. ročníka sa zúčastnia lyžiarskeho výcviku v Krahuliach od 17.2. do 21.2.2020. foto>>

Polročné prázdniny

V pondelok 3. 2.2020 sú polročné prázdniny. Odpis polročného vysvesčenia dostávajú žiavi v piatok 31.1.2020 na poslednej vyučovacej hodine.

Turistika

Rodičovská rada pripravuje turistický výlet. Viac informácií nájdete na plagáte

Vianočné prázdniny

Prajeme Vám požehnané vianočné sviatky.
Prázdniny sú od 23.12.2019 do 7.1.2020. Do školy nastupujeme v stredu 8.1.2020.

Jasličková akadémia - 25.12.2019

Na sviatok Božieho narodenia predviedli predškoláci, žiaci a študenti Spojenej školy sv. Jozefa pre veriacich našej farnosti jasličkovú akadémiu o 16:00 hod. vo farskom kostole. foto>> video>>

Deň otvorených dverí - 13.12.2019

Príďte medzi nás, radi vás privítame. Pozrite si priestory školy, vstúpte do tried, staňte sa súčasťou vyučovacej hodiny podľa vlastného výberu, porozprávajte sa s učiteľmi alebo žiakmi. Okrem toho si môžete posedieť v príjemnom prostredí vianočných trhov, pri koláčiku, káve či čaji, dokonca si môžete výhodne nakúpiť vianočné aranžmány, ozdoby či vianočné pečivo. Každý si nájde to svoje! plagát>> foto>>

Mikuláš - 6.12.2019

Ako každoročne, aj tentokrát sme privítali sv. Mikuláša bohatým programom. video >>

Rodičovské združenie - 2.12.2019

V pondelok 2.12.2019 od 15:00 hod. sa uskutočnia rodičovské schôdzky formou konzultácií.

Kristianov dar - 2.12.2019

Organizujeme potravinovú zbierku pre ľudí v núdzi. Prispej aj ty, prinesením trvácnych potravín.

Výroba adventných vencov

Pozývame vás v sobotu 30. novembra 2019 od 14:00 hod. do telocvične našej školy na tradičnú výrobu adventných vencov, spojenú s ich posviackou. Bližšie info na plagáte pred vrátnicou školy. video z akcie>>

Pišqworky - 20.11.2019

Dnes sa náruživí hráči zúčastnili oblastného kola súťaže Pišqworky v Trenčíne. Po náročných dueloch vybojovali 2. miesto a postupujú na krajské kolo v Bratislave. Gratulujeme a držíme palce pri ďalších partiách! Zobraziť viac fotiek

Imatrikulácie

V piatok 15. novembra boli žiaci I. ročníka Gymnázia sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom imatrikulačnou slávnosťou uvedení do stavu študentského.foto>>

Relikvia

Vo štvrtok 14. novembra prežili žiaci a študenti Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom milú slávnosť. Pripravovali sa na ňu deviatnikom k blahoslavenej Anke Kolesárovej, ktorý sa modlili ráno pred vyučovaním.
Pri svätej omši vo farskom kostole Narodenia Panny Márie Marek Ondrej, postulátor kauzy blahoslavenej Anny Kolesárovej z košickej arcidiecézy odovzdal relikviu blahoslavenej Anky Kolesárovej spolu s certifikátom, ktorý dosvedčuje pravosť relikvie. Z farského kostola bola relikvia prenesená do školskej kaplnky Panny Márie Bohorodičky, ktorá sa nachádza v priestoroch Spojenej školy sv. Jozefa. Tu zostala vystavená k všeobecnej úcte žiakov, učiteľov i zamestnancov školy.foto>> video>>reportáž>>

Stužková slávnosť

V piatok 8. novembra 2019 žiaci IV. G slávnostne prijali zelenú stužku. Slávnosti predchádzal únos triednej knihy. video>>

Prázdniny

Jesenné prázdniny sú v termíne 30. októbera – 31. októbera 2019.. 1. novembera je sviatok. Vyučovanie po prázdninách začneme v pondelok
4. novembera 2019
.

Milión detí sa modlí ruženec

V piatok, 18. októbra 2019 , sa deti celého sveta zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete. Aj naši žiaci sa zapojili do tohto projektu modlitbou ruženca od 9.00 v kaplnke školy. foto>>

Predstavenie v SND

16.10.2019 sme navštívili v SND predstavenie "Fragile & Balet SND". Všetci sme prežili krásny kultúrny zážitok. foto>>

Tekvicový deň

10. októbra 2019 sa konal už tradičný tekvicový deň. Žiaci mohli ochutnať dobroty, ktoré z tekvice pripravili na krúžku šikovné "kuchárky" pod vedením p. uč. Fuhrmannovej. foto>>

Hviezdoslav

Literárne pásmo pri príležitosti 170. výročia narodenia osobnosti P. O. Hviezdoslava, ktoré sa konalo 9. 10. 2019 v MSKS NMNV pre študentov gymnázia. foto>>

Návšteva z Gamingu

Návšteva amerických študentov na škole. foto>>

Deň zdravej výživy

Prinášame video z Dňa zdravej výživy, ktorý sa konal v MŠ bl. Alexie. Animátormi boli žiaci gymnázia. video>>

ZRPŠ

V pondelok 30.9.2019 o 16:00 hod. sa bude konať plenárne rodičovské združenie v telocvični školy. Po skončení budú pokračovať triedne rodičovské schôdzky v triedach.

Beseda

Žiaci III. a IV. ročníka sa 30.9.2019 zúčastili besedy o potrebe preventívneho očkovania, ktorú pre nich zorganizovali pracovníčky Úradu verejného zdravia. foto>>

Voľby

30.9.2019 sa konali voľby predsedu študentského parlamentu. foto>>

Turistika

Rodičovská rada zorganizovala 28.9.2019 turistický zájazd do rakúskych tiesňav Wasserlochklamm a Nothklamm. foto>>

Exkurzia - Bratislava

Žiaci III. ročníka si prehĺbili znalosti z finančnej gramotnosti návštevou Národnej banky Slovenska. Potom sa zúčastnili Veľtrhu vysokých škôl. foto>>

Exkurzia na Moravu

24.9.2019 žiaci navštívili skanzem v Rožnove pod Radhoštěm a tiež Marlenku vo Frídku Místku, kde sa pripravuje obľúbená maškrta. foto>>">

ISIC

Žiaci, ktorí majú záujem využívať výhody študentského preukazu ISIC, si môžu pozrieť aktuálne informácie priamo na stránke tu>>

Duchovné cvičenia zamestnancov

26.8. - 28.8.2019 absolvovali zamestnanci školy 3-dňové duchovné cvičenia v krásnom prostredí Vršatca. foto>>">

Školský rok 2019/2020

Nový školský rok zahájime sv. omšou vo farskom kostole 2.9.2019 o 8:30 hod. Žiaci sa zhromaždia na farskom dvore do 8:20, odtiaľ si ich preberú triedni učitelia.

<

Ochrana osobných údajov

Dohľad nad ochranou osobných údajov vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA :
Bc. Katarína PAVLOVÁ

Archív aktualít - šk. rok 2018/19

Galéria

Copyright © 2018 Gymnázium svätého Jozefa Nové Mesto nad Váhom.
Vytvoril Miloš Lacko