Archív aktualít v šk. roku 2018/19

Slávnosť večných sľubov 15.8.2019

Školské sestry de Notre Dame v Novom Meste nad Váhom prežili na sviatok Nanebovzatia Panny Márie vzácnu slávnosť. Vo farskom kostole zložila sr. Mária Alica Hornáčková večné sľuby pred tvárou Cirkvi a do rúk generálnej predstavenej rehole.

Prijímacie skúšky

Gymnázium sv. Jozefa vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania, ktoré sa bude konať
18. júna 2019 od 8:00 hod. v jazykovej učebni na 3. poschodí. Je potrebné, aby zákonný zástupca uchádzača zaslal prihlášku na adresu školy najneskôr do 11. júna 2019.

Výsledky prijímacieho konania na rok 2019/20 - 1. kolo

Deň školy, rodiny a detí

V piatok 14. júna oslavujeme Deň školy,rodiny, detí a otcov. foto >> video >>

Odovzdávanie maturitných vysvedčení - 30.5.2019

Dnešný sviatok Nanebovstúpenia Pána sme oslávili sv. omšou vo farskom kostole. foto>> Tiež sme sa rozlúčili s absolventmi nášho gymnázia foto>> a žiaci I. až III. ročníka sa zúčastnili prednášky s p. Jurajom Sedláčkom na tému "Slušné správanie".foto>>

Deň matiek - 12.5.2019

Žiaci našej školy už tradične nacvičili program ku Dňu matiek, ktorý predviedli v MsKS.

Zber papiera

Naďalej prebieha zber papiera.

Rodičovská schôdzka

29.4.2019 od 15:30 hod. sa budú konať rodičovské schôdzky formou konzultácií.

Krížová cesta

Aj tento rok žiaci a študenti našej školy v spolupráci s rodičmi pripravili dramatizovanú krížovú cestu na Veľký piatok - 19.4.2019. Začíname o 10:00 hod. od kaplnky sv. Ondreja do kostola. foto >>

2 % z daní

Aj tento rok môžete podporiť našu školu dvoma percentami z Vašej dane v zmysle platnej legislatívy. viac >>

Poďakovanie

Tím pedagógov našej školy dostal oficiálne poďakovanie od dekanky STV FIIT za výbornú prípravu žiakov. viac >>

Metodický deň

V pondelok 25.2., z dôvodu vzdelávania zamestnancov školy, bude skrátené vyučovanie - končí 6. vyučovacou hodinou o 12:00 hod.

Adoračný deň

19.2. sa v kaplnke modlíme za nových žiakov našej školy.

Študentský ples

Riaditeľstvo Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom oznamuje, že pod záštitou školy sa tento školský rok 2018/19 neorganizuje tradičný študentský ples.
7.2.2019
    Mgr. Eva Litváková, riaditeľka školy

Jasličková - 25.12.2018

Žiaci školy nacvičili jasličkovú akadémiu s témou "GPS do Betlehema". foto>>

Vianoce

Želáme všetkým požehnané Vianoce, veľa lásky, zdravia a pokoja v novom roku 2019.

Deň otvorených dverí 14.12.2018

Pozývame všetkých na Deň otvorených dverí spojený s vianočnými trhmi.

Exkurzia 12.12.2018

Žiaci navštívili zaujímavú výstavu "Zlatý vek Peterhofu" v Bratislave.

Rodičovské schôdzky 3.12.2018

Pozývame všetkých rodičov na rodičovské schôdzky formou konzultácií. Začiatok o 15:00 hod. Schôdzky sa budú konať v kmeňových triedach žiakov.

Kristiánov dar 3.12.2018

Potravinová zbierka pre ľudí v núdzi.

viac>>

Advent 1.12.2018

Dňa 1. decembra 2018 /v sobotu/ organizuje rodičovská rada spoločné popoludnie zamerané na výrobu adventných vencov. Podujatie sa uskutoční v telocvični školy od 14:00 hod.

Imatrikulácie 5.11.2018

Žiaci I. ročníka boli slávnostnou imatrikuláciou uvedení do stavu študentského.

Návšteva amerických študentov 13.10. - 20.10.2018

Spolupráca americkej katolíckej univerzity Steubenville v štáte Ohio so Spojenou školou sv. Jozefa odštartovala prvým misijným týždňovým výjazdom univerzitných študentov od 13. do 20. októbra. čítaj viac>>

Ochrana osobných údajov

Dohľad nad ochranou osobných údajov vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ

Zobraziť ďalšie aktuality

Galéria

Copyright © 2018 Gymnázium svätého Jozefa Nové Mesto nad Váhom.
Vytvoril Miloš Lacko