Študentský parlament

Členovia parlamentu sa pravidelne stretávajú a prehodnocujú požiadavky žiakov a predkladajú ich vedeniu školy vo forme návrhov. Taktiež prejednávajú svoju ďalšiu činnosť. Uvádzame prejednané a schválené projekty, ktoré žiacka školská rada predložila vedeniu školy: čítaj >>

Členovia:

IV. G Karolína Hrončoková, Tereza Urbanová
III. G Veronika Chovancová, Mária Breznická
II. G Helena Lajčoková, Damián Križan
I. G Matej Poruban, Agáta Magulová

Copyright © 2018 Gymnázium svätého Jozefa Nové Mesto nad Váhom.
Vytvoril Miloš Lacko