Študentský parlament

Členovia parlamentu sa pravidelne stretávajú a prehodnocujú požiadavky žiakov a predkladajú ich vedeniu školy vo forme návrhov. Taktiež prejednávajú svoju ďalšiu činnosť. Uvádzame prejednané a schválené projekty, ktoré žiacka školská rada predložila vedeniu školy: čítaj >>

Členovia v šk. roku 2022/23:

IV. G Veronika Pavlechová, Peter Burza
III. G David Budinský, Nela Miháliková
II. G Mária Vyzváryová, Lenka Gadušová
I. G

Copyright © 2018 Gymnázium svätého Jozefa Nové Mesto nad Váhom.
Vytvoril Miloš Lacko