[16.6.2020]  Rozhodnutie zriaďovateľa

Zriaďovateľ SPOJENEJ ŠKOLY SV. JOZEFA na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR rozhodol o otvorení školy pre žiakov 6. – 9. ročníka ZŠ sv. Jozefa a žiakov 1. – 3. ročníka Gymnázia sv. Jozefa >>> nasledovne


[12.6.2020]  II. kolo prijímacieho konania

Riaditeľstvo Spojenej školy sv. Jozefa vyhlasuje z dôvodu neobsadenosti miest II. kolo prijímacieho konania na Gymnáziu sv. Jozefa. Prihlášku je potrebné zaslať do 19.júna 2020 elektronicky na emailovú adresu školy ssjozefnm@gmail.com alebo poštou na adresu Spojená škola sv. Jozefa, Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.


[2.6.2020]  ISIC

Známky si budú môcť žiaci/rodičia objednať od 1.6.2020 individuálne cez e-shop priamo s doručením domov - tu>>

ISIC súťaž - jún 2020 viac informácií o súťaži nájdeš tu

Informačný list s krátkym postupom ako kompletne obnoviť platnosť preukazu ISIC/EURO26


[21.5.2020]   Výsledky prijímacieho konania na šk. rok 2020/21


[6.5.2020]  Informácie o termíne, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách

Rozhodnutím ministra školstva SR boli určené nové termíny a organizácia prijímacieho konania na stredné školy do 1.ročníka štvorročného štúdia: čítaj viac>> Kritériá pre prijímacie konanie - Úprava zo dňa 13.mája 2020 !!! V kritériách bol zmenený dátum zverejnenia poradia uchádzačov na 21.mája 2020 z toho dôvodu, že prihlášky na stredné školy je možné odosielať do 19.mája 2020."!!! tu>>


[20.4.2020]  Usmernenie riaditeľky školy k hodnoteniu a klasifikácii

>

Prosím, prečítajte si usmernenie riaditeľky školy k hodnoteniu a klasifikácii žiakov v tomto mimoriadnom období tu>>


[7.4.2020]  Kontakty na pedagógov školy

Vážení rodičia, vyučovanie naďalej pokračuje elektronickou formou. Ak potrebujete individuálne komunikovať s našimi pedagógmi, sú dostupní na týchto kontaktoch.>> kontakty >>


[26.3.2020]  Usmernenie Ministerstva školstva

Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19

- Prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach

- Prihlášky a prijímacie skúšky na stredné školy

- Maturity


[24.3.2020]  Nefunkčné prihlásenie do Office 365

V prípade nefunkčného pripojenia do Office 365 kontaktujte admina - p. uč. Kalivodovú mailom na adrese: jkalivodov24@gmail.com

K nefunkčnosti mohlo dôjsť z dôvodu expirácie hesla, ak ste sa prihlasovali neskoro po obdržaní prístupových údajov.

Upozornenie! Školská licencia Office 365 slúži len na online prácu s Office. Nedá sa inštalovať do vašich zariadení!


[24.3.2020]  Návod k Office 365

Z dôvodu prerušenia vyučovania na školách pristupuje naša škola aj k možnosti online vyučovania prostredníctvom Office 365.

čítať viac>>

Podrobnejšie informácie vo videu tu >>


[23.3.2020]  Dôležitý odkaz

Aj tento týždeň prebieha vyučovanie formou rôznej elektronickej komunikácie ( IZK, office 365, e-mail..). Pedagógovia zadávajú presne podľa rozvrhu konkrétnej triedy úlohy denne spravidla od 8:00 - 9:00 hod.

V prípade, ak Vám chýbajú prihlasovacie údaje do IZK, je možné napísať na e-mail: ssjozefnm@gmail.com - potrebné je uviesť meno a priezvisko žiaka.

HTML5 Video Player

Oznam školy

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z., na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Testovanie žiakov 9. ročníkov sa uskutoční v pôvodnom termíne 1. apríla 2020.

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti prebehne:

• 31. marec 2020 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

• 1. apríl 2020 (streda) – anglický jazyk

• 2. apríl 2020 (štvrtok) – matematika

MŠVVaŠ SR zároveň vyzýva žiakov na tzv. samoštúdium a riadne plnenie si školských úloh, ktoré im budú zadávané učiteľmi. Tieto úlohy budú žiaci dostávať každý deň spravidla od 8:00 - 9:00 prostredníctvom IZK, e-mailov a sociálnych sietí.

V najbližších dňoch prebehne v škole dôsledná dezinfekcia a vyčistenie všetkých priestorov.

Dôrazne žiadame všetkých učiteľov a žiakov, aby rešpektovali a dodržiavali pokyny nadriadených orgánov a počas voľna sa zdržiavali v domácej izolácii, nezhromažďovali sa vo väčších skupinách a necestovali. Všetky dôležité informácie budú zverejňované v televízii, rozhlase a na internetových stránkach MŠVVaŠ SR. prečítať viac

Rozhodnutie zriaďovateľa školy

Na príkaz predsedu TSK č. 5/2020 k preventívnym opatreniam v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom sa prerušuje vyučovací proces na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Zriaďovateľ Gymnázia sv. Jozefa na základe tohto príkazu rozhodol, že prerušíme vyučovací proces v čase od 11. - 13.03.2020. Žiadame rodičov i žiakov školy, aby sledovali aktuálne informácie o vyučovaní na škole prostredníctvom webovej stránky školy.

Oznam školy

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 Spojená škola sv. Jozefa ruší nasledovne:

- DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V ZŠ SV. JOZEFA

- NONSTOP ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

- SV. OMŠE V KAPLNKE ŠKOLY PRE VEREJNOSŤ

Usmernenie MŠ

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernenie pre školy a školské zariadenia. čítaj viac>>

Jarné prázdniny

Na jarné prázdniny sa môžeme tešiť od 22.2. do 28.2.2020. Do školy nastupujeme v pondelok 2.3.2020.

Adoračný deň školy

Vo štvrtok 20. 2.2020 máme v škole adoračný deň.

Metodický deň

V stredu 19.2.2020 bude skrátené vyučovanie do 11:30 hod. z dôvodu Metodického dňa zamestnancov školy.

Lyžiarsky výcvik

Žiaci I. ročníka sa zúčastnia lyžiarskeho výcviku v Krahuliach od 17.2. do 21.2.2020. foto>>

Polročné prázdniny

V pondelok 3. 2.2020 sú polročné prázdniny. Odpis polročného vysvesčenia dostávajú žiavi v piatok 31.1.2020 na poslednej vyučovacej hodine.

Turistika

Rodičovská rada pripravuje turistický výlet. Viac informácií nájdete na plagáte

Vianočné prázdniny

Prajeme Vám požehnané vianočné sviatky.
Prázdniny sú od 23.12.2019 do 7.1.2020. Do školy nastupujeme v stredu 8.1.2020.

Jasličková akadémia - 25.12.2019

Na sviatok Božieho narodenia predviedli predškoláci, žiaci a študenti Spojenej školy sv. Jozefa pre veriacich našej farnosti jasličkovú akadémiu o 16:00 hod. vo farskom kostole. foto>> video>>

Deň otvorených dverí - 13.12.2019

Príďte medzi nás, radi vás privítame. Pozrite si priestory školy, vstúpte do tried, staňte sa súčasťou vyučovacej hodiny podľa vlastného výberu, porozprávajte sa s učiteľmi alebo žiakmi. Okrem toho si môžete posedieť v príjemnom prostredí vianočných trhov, pri koláčiku, káve či čaji, dokonca si môžete výhodne nakúpiť vianočné aranžmány, ozdoby či vianočné pečivo. Každý si nájde to svoje! plagát>> foto>>

Mikuláš - 6.12.2019

Ako každoročne, aj tentokrát sme privítali sv. Mikuláša bohatým programom. video >>

Rodičovské združenie - 2.12.2019

V pondelok 2.12.2019 od 15:00 hod. sa uskutočnia rodičovské schôdzky formou konzultácií.

Kristianov dar - 2.12.2019

Organizujeme potravinovú zbierku pre ľudí v núdzi. Prispej aj ty, prinesením trvácnych potravín.

Výroba adventných vencov

Pozývame vás v sobotu 30. novembra 2019 od 14:00 hod. do telocvične našej školy na tradičnú výrobu adventných vencov, spojenú s ich posviackou. Bližšie info na plagáte pred vrátnicou školy. video z akcie>>

Pišqworky - 20.11.2019

Dnes sa náruživí hráči zúčastnili oblastného kola súťaže Pišqworky v Trenčíne. Po náročných dueloch vybojovali 2. miesto a postupujú na krajské kolo v Bratislave. Gratulujeme a držíme palce pri ďalších partiách! Zobraziť viac fotiek

Imatrikulácie

V piatok 15. novembra boli žiaci I. ročníka Gymnázia sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom imatrikulačnou slávnosťou uvedení do stavu študentského.foto>>

Relikvia

Vo štvrtok 14. novembra prežili žiaci a študenti Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom milú slávnosť. Pripravovali sa na ňu deviatnikom k blahoslavenej Anke Kolesárovej, ktorý sa modlili ráno pred vyučovaním.
Pri svätej omši vo farskom kostole Narodenia Panny Márie Marek Ondrej, postulátor kauzy blahoslavenej Anny Kolesárovej z košickej arcidiecézy odovzdal relikviu blahoslavenej Anky Kolesárovej spolu s certifikátom, ktorý dosvedčuje pravosť relikvie. Z farského kostola bola relikvia prenesená do školskej kaplnky Panny Márie Bohorodičky, ktorá sa nachádza v priestoroch Spojenej školy sv. Jozefa. Tu zostala vystavená k všeobecnej úcte žiakov, učiteľov i zamestnancov školy.foto>> video>>reportáž>>

Stužková slávnosť

V piatok 8. novembra 2019 žiaci IV. G slávnostne prijali zelenú stužku. Slávnosti predchádzal únos triednej knihy. video>>

Prázdniny

Jesenné prázdniny sú v termíne 30. októbera – 31. októbera 2019.. 1. novembera je sviatok. Vyučovanie po prázdninách začneme v pondelok
4. novembera 2019
.

Milión detí sa modlí ruženec

V piatok, 18. októbra 2019 , sa deti celého sveta zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete. Aj naši žiaci sa zapojili do tohto projektu modlitbou ruženca od 9.00 v kaplnke školy. foto>>

Predstavenie v SND

16.10.2019 sme navštívili v SND predstavenie "Fragile & Balet SND". Všetci sme prežili krásny kultúrny zážitok. foto>>

Tekvicový deň

10. októbra 2019 sa konal už tradičný tekvicový deň. Žiaci mohli ochutnať dobroty, ktoré z tekvice pripravili na krúžku šikovné "kuchárky" pod vedením p. uč. Fuhrmannovej. foto>>

Hviezdoslav

Literárne pásmo pri príležitosti 170. výročia narodenia osobnosti P. O. Hviezdoslava, ktoré sa konalo 9. 10. 2019 v MSKS NMNV pre študentov gymnázia. foto>>

Návšteva z Gamingu

Návšteva amerických študentov na škole. foto>>

Deň zdravej výživy

Prinášame video z Dňa zdravej výživy, ktorý sa konal v MŠ bl. Alexie. Animátormi boli žiaci gymnázia. video>>

ZRPŠ

V pondelok 30.9.2019 o 16:00 hod. sa bude konať plenárne rodičovské združenie v telocvični školy. Po skončení budú pokračovať triedne rodičovské schôdzky v triedach.

Beseda

Žiaci III. a IV. ročníka sa 30.9.2019 zúčastili besedy o potrebe preventívneho očkovania, ktorú pre nich zorganizovali pracovníčky Úradu verejného zdravia. foto>>

Voľby

30.9.2019 sa konali voľby predsedu študentského parlamentu. foto>>

Turistika

Rodičovská rada zorganizovala 28.9.2019 turistický zájazd do rakúskych tiesňav Wasserlochklamm a Nothklamm. foto>>

Exkurzia - Bratislava

Žiaci III. ročníka si prehĺbili znalosti z finančnej gramotnosti návštevou Národnej banky Slovenska. Potom sa zúčastnili Veľtrhu vysokých škôl. foto>>

Exkurzia na Moravu

24.9.2019 žiaci navštívili skanzem v Rožnove pod Radhoštěm a tiež Marlenku vo Frídku Místku, kde sa pripravuje obľúbená maškrta. foto>>">

ISIC

Žiaci, ktorí majú záujem využívať výhody študentského preukazu ISIC, si môžu pozrieť aktuálne informácie priamo na stránke tu>>

Duchovné cvičenia zamestnancov

26.8. - 28.8.2019 absolvovali zamestnanci školy 3-dňové duchovné cvičenia v krásnom prostredí Vršatca. foto>>">

Školský rok 2019/2020

Nový školský rok zahájime sv. omšou vo farskom kostole 2.9.2019 o 8:30 hod. Žiaci sa zhromaždia na farskom dvore do 8:20, odtiaľ si ich preberú triedni učitelia.

<

Ochrana osobných údajov

Dohľad nad ochranou osobných údajov vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA :
Bc. Katarína PAVLOVÁ

Archív aktualít - šk. rok 2018/19

Galéria

Copyright © 2018 Gymnázium svätého Jozefa Nové Mesto nad Váhom.
Vytvoril Miloš Lacko