Maturita 2023

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti:

14. marca 2023 (utorok) - slovenský jazyk a literatúra

15. marca 2023 (streda) - cudzie jazyky

16. marca 2023 (štvrtok) - matematika


Náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti:

3. až 5. apríla 2023 a 12. apríla 2023


Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NIVAM.

Copyright © 2018 Gymnázium svätého Jozefa Nové Mesto nad Váhom.
Vytvoril Miloš Lacko