Maturita 2020

17. marec 2020 (utorok) - slovenský jazyk a literatúra

18. marec 2020 (streda) - cudzie jazyky

19. marec 2020 (štvrtok)- matematika

Náhradný termín EČ a PFIČ MS je stanovený na 31. marca – 3. apríla 2020. Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Ústna forma internej časti MS pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční v termíne od 18.5. do 22.5.2020.

Copyright © 2018 Gymnázium svätého Jozefa Nové Mesto nad Váhom.
Vytvoril Miloš Lacko