Užitočné odkazy

Webové sídlo Obvodného úradu – odboru školstva
www.studenthosting.sk  - hosting ZADARMO! (webstránky, maily)
Zoznamškôl.eu
Infovek
Farnosť Nové Mesto n. V.
Online testy na vodičák
Kongregácia školských sestier de Notre Dame
Moderná škola
Bezpečne na Internete
http://www.preskoly.sk/ - ponuka množstva učebníc, pracovných zošitov, zbierok úloh a ďalších školských materiálov, ktoré sú užitočné pre študentov.
Copyright © 2018 Gymnázium svätého Jozefa Nové Mesto nad Váhom.
Vytvoril Miloš Lacko