Rada školy v šk. r. 2020/21

Doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
Mgr. Mária Piatničková
Ing. Dušan Danáš
Mgr. Ingrid Fuhrmannová
Ing. Viera Dudová
Bc. Andrea Zámečníková
p. Tibor Hrončok
Bc. Ján Kudlík
p. Barbora Dusíková

Rodičovská rada v šk. r. 2021/22

Rodičovská rada pracuje v nasledujúcom zložení:

Zástupca: Meno rodiča:
I.G Mgr. Monika Stehlíková
II.G Monika Kraváriková
III.G
IV.G Ing. Dušan Chovanec
riaditeľka školy Mgr. Eva Kviatková

Copyright © 2018 Gymnázium svätého Jozefa Nové Mesto nad Váhom.
Vytvoril Miloš Lacko