Oznamy rodičom

V pondelok 3.2.2020 sú polročné prázdniny.
V týždni od 27.1. do 31.1.2020 - žiacke sv. omše v kaplnke školy o 8:00 hod. (podľa rozpisu tried).
Nový školský rok zahájime sv. omšou vo farskom kostole 2.9.2019 o 8:30 hod. Žiaci sa zhromaždia na farskom dvore do 8:20, odtiaľ si ich preberú triedni učitelia.
Copyright © 2018 Gymnázium svätého Jozefa Nové Mesto nad Váhom.
Vytvoril Miloš Lacko