Oznamy rodičom

Nový školský rok zahájime sv. omšou vo farskom kostole 2.9.2019 o 8:30 hod. Žiaci sa zhromaždia na farskom dvore do 8:20, odtiaľ si ich preberú triedni učitelia.
Copyright © 2018 Gymnázium svätého Jozefa Nové Mesto nad Váhom.
Vytvoril Miloš Lacko