Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2023/24 - II. kolo

Dôležitý oznam k prijímacím skúškam

Riaditeľka školy vyhlasuje II. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorí môžu byť prijatí do I. ročníka.
Prijímacia skúška sa uskutoční dňa 20.6.2023. V prípade záujmu je potrebné zaslať prihlášku.
V prípade otázok volajte na t. č. 0910842549

Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2023/24

Kritériá pre prijímanie uchádzačov o 4-ročné štúdium
v školskom roku 2023/2024

Plán výkonov pre školský rok 2023/2024:
Študijný odbor: 7902 J gymnázium – 4-ročné štúdium
Počet tried prvého ročníka: 1
Pridelený počet žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka: 18

Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium v školskom roku 2023/24

Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium v školskom roku 2024/25

Príprava na prijímacie skúšky:

Vzorový test zo SJL  Vzorový test z MAT


  Predstavujeme sa

Žijeme v dobe, kedy sa žiaci II. a III. stupňa vyučujú online a z dôvodu prísnych bezpečnostných opatrení je obmedzený aj vstup do budovy školy. Preto sa vám chceme prihovoriť aspoň prostredníctvom videa. Vám všetkým, ale hlavne žiakom IX. ročníka ZŠ, ktorí sa už čoskoro budú rozhodovať, na akú strednú školu pošlú svoju prihlášku. Viac o priestoroch školy sa môžete dozvieteť, ak si pustíte virtuálnu prehliadku školy.
HTML5 Video Player

Ukážka prác žiakov počas dištančného vzdelávania v roku 2020

Copyright © 2018 Gymnázium svätého Jozefa Nové Mesto nad Váhom.
Vytvoril Miloš Lacko