Deň otvorených dverí - 13.12.2019

Príďte medzi nás,radi vás privítame. Pozrite si priestory školy, vstúpte do tried, staňte sa súčasťou vyučovacej hodiny podľa vlastného výberu, porozprávajte sa s učiteľmi alebo žiakmi. Okrem toho si môžete posedieť v príjemnom prostredí vianočných trhov, pri koláčiku s kávou či čajom, dokonca si môžete výhodne nakúpiť vianočné aranžmány, ozdoby či vianočné pečivo. Každý si nájde to svoje!

Kritériá pre prijímanie uchádzačov o 4-ročné štúdium
v školskom roku 2020/2021

Plán výkonov pre školský rok 2020/2021:
Študijný odbor: 7902 J gymnázium – 4-ročné štúdium
Počet tried prvého ročníka: 1
Počet žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka: 22

Kritériá pre prijímanie uchádzačov o 4-ročné štúdium na gymnáziu v šk. roku 2020/2021

Škola si vyhradzuje právo, na základe platnej legislatívy, vykonať úpravu v kritériách najneskôr do 31.1.2020.

Copyright © 2018 Gymnázium svätého Jozefa Nové Mesto nad Váhom.
Vytvoril Miloš Lacko