Predstavujeme sa

Žijeme v dobe, kedy sa žiaci II. a III. stupňa vyučujú online a z dôvodu prísnych bezpečnostných opatrení je obmedzený aj vstup do budovy školy. Preto sa vám chceme prihovoriť aspoň prostredníctvom videa. Vám všetkým, ale hlavne žiakom IX. ročníka ZŠ, ktorí sa už čoskoro budú rozhodovať, na akú strednú školu pošlú svoju prihlášku. Viac o priestoroch školy sa môžete dozvieteť, ak si pustíte virtuálnu prehliadku školy.
HTML5 Video Player

Ukážka prác žiakov počas dištančného vzdelávania v roku 2020


Kritériá pre prijímanie uchádzačov o 4-ročné štúdium
v školskom roku 2021/2022

Plán výkonov pre školský rok 2021/2022:
Študijný odbor: 7902 J gymnázium – 4-ročné štúdium
Počet tried prvého ročníka: 1
Počet žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka: 22

Copyright © 2018 Gymnázium svätého Jozefa Nové Mesto nad Váhom.
Vytvoril Miloš Lacko