Školský psychológ


Školský psychológ:

Mgr. Katarína Vondrová

Miestnosť:

39 na 3. poschodí - oproti schodisku

Kontakt:

vitazova.ssjozefnm@gmail.com

Konzultačné hodiny pre žiakov:

Pon - Pia 8:00 - 14:00

Konzultačné hodiny pre rodičov:

Streda 12:00 - 14:00 /príp. dohodou/


Náplň práce školského psychológa:


- Diagnostická činnosť - Vykonáva odborné psychologické činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky.

- Intervenčná činnosť - Spolu s učiteľmi vytvára podmienky pre uskutočnenie pozitívnych zmien, rieši výchovné, osobnostné, vzťahové, vzdelávacie problémy a situácie.

- Preventívna činnosť - Realizuje aktivity v oblasti prevencie rizikového správania, prevencie školských a výchovných problémov, so zameraním na posilnenie úspešnej adaptácie žiakov na školu. Pozoruje žiakov v triedach za účelom odhalenia problémov žiakov, prípadne problematických vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi. Vytvára a realizuje špeciálne programy napomáhajúce zdravému rozvoju osobnosti detí.

- Poradenská činnosť - Poskytuje individuálne a skupinové poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania žiakom, zákonným zástupcom aj pedagogickým zamestnancom školy. Spolupracuje s výchovnou poradkyňou a spolupodieľa sa na procese profesionálnej orientácie a voľby povolania.


Užitočné odkazy:


Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie: https://www.cpppapnmv.sk

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva: https://scsppkalnica.sk

Internetová poradňa pre mladých ľudí: https://ipcko.sk

Linka detskej istoty: http://www.ldi.sk

Linka detskej dôvery: https://linkadeti.sk/domov

Linka dôvery Nezábudka: https://linkanezabudka.sk

Linka Chuť žiť: https://chutzit.sk/linka-pomoci/

Detstvo bez násilia: https://detstvobeznasilia.gov.sk

Copyright © 2018 Gymnázium svätého Jozefa Nové Mesto nad Váhom.
Vytvoril Miloš Lacko