Učitelia

Riaditeľka školy: Mgr. Eva Litváková (sr. Cordia) (KNB, PYE)
Zástupca riaditeľky: Mgr. Rastislav Čierny (KNB)

Triedni učitelia v šk. r. 2018/19:

I.G Mgr. Daniela Kováčová (SJL, RUJ, DEJ)
II.G Mgr. Marína Vyzváryová (NEJ, TSV)
III.G RNDr. Michaela Lesajová (MAT, GEG, INF)
IV.G Mgr. Marián Valláš (TSV, BIO)

Netriedni učitelia:

Mgr. Daniela Vašková (sr. Regina)(SJL, ANJ)
Mgr. Ingrid Fuhrmannová (CHE, BIO)
Ing. Janka Kalivodová (INF)
Mgr. Martin Sobota (ANJ)
Mgr. Andrea Mrňová (FYZ)
Mgr. Martina Javorová (ANJ)
Mgr. Marta Pekarovičová (UKL, OBN, SVY)
PaedDr. Miroslava Gulanová (GEG)
Mgr. Soňa Vallášová (TSV)
Mgr. Jarmila Hyžová (DEJ)
Mgr. Margita Pavlechová (MAT)
Mgr. Zuzana Hulínková (SJL)
Mgr. Radoslava Gučiková (SJL)
Mgr. Ján Kobida (FRJ)

Nepedagogickí zamestnanci:

Administratívna pracovníčka: PaedDr. Andrea Zámečníková
Školník: Stanislav Trgo
Upratovačka: Paulína Balážová

Copyright © 2018 Gymnázium svätého Jozefa Nové Mesto nad Váhom.
Vytvoril Miloš Lacko