Učitelia

Riaditeľka školy: Mgr. Eva Kviatková (sr. Mateja) (KNB) kviatkova1@ssjozefnm.sk
Zástupca riaditeľky: Mgr. Rastislav Čierny (KNB) cierny1@ssjozefnm.sk

Triedni učitelia v šk. r. 2022/23:

I.G Mgr. Martina Javorová (ANJ) javorova1@ssjozefnm.sk
II.G RNDr. Michaela Lesajová (MAT, GEG, INF) lesajova1@ssjozefnm.sk
III.G PaedDr. Jana Bajčanová (SJL, RUJ) bajcanova1@ssjozefnm.sk
IV.G Mgr. Daniela Kováčová (SJL, RUJ, DEJ) kovacova1@ssjozefnm.sk

Netriedni učitelia:

Mgr. Marína Vyzváryová (NEJ, TSV) vyzvaryova1@ssjozefnm.sk
Mgr. Ingrid Fuhrmannová (CHE, BIO) fuhrmannova1@ssjozefnm.sk
Ing. Janka Kalivodová (INF) kalivodova1@ssjozefnm.sk
Mgr. Martin Sobota (ANJ) sobota1@ssjozefnm.sk
Mgr. Andrea Mrňová (FYZ, CHE) mrnova1@ssjozefnm.sk
Mgr. Marta Pekarovičová (UKL, OBN, SVY) pekarovicova1@ssjozefnm.sk
PaedDr. Miroslava Gulanová (GEG) gulanova1@ssjozefnm.sk
Mgr. Soňa Vallášová (TSV) vallasova1@ssjozefnm.sk
Mgr. Jarmila Hyžová (DEJ) hyzova1@ssjozefnm.sk
Mgr. Margita Pavlechová (MAT) pavlechova1@ssjozefnm.sk
Mgr. Ján Kobida (FRJ) kobida1@ssjozefnm.sk
PaedDr. Katarína Jarošincová (MAT) jarosincova1@ssjozefnm.sk
Mgr. Martina Palcútová (BIO, CHE) palcutova1@ssjozefnm.sk

Nepedagogickí zamestnanci:

Administratívna pracovníčka: PaedDr. Andrea Zámečníková
Školník: p. Rehák
Upratovačka: Paulína Balážová

Copyright © 2018 Gymnázium svätého Jozefa Nové Mesto nad Váhom.
Vytvoril Miloš Lacko